🔹 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EnterpriseGreece, Δρ. Marinos Giannopoulos υ...

🔹 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EnterpriseGreece, Δρ. Marinos Giannopoulos υποδέχθηκε στα γραφεία της Εταιρείας την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024, την αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), η οποία επισκέπτεται την Ελλάδα από 13 – 22 Ιανουαρίου 2024 για μια σειρά συναντήσεων με θεσμικούς φορείς στο πλαίσιο ενημέρωσης και ανάπτυξης συνεργιών. Τα μέλη της Αντιπροσωπείας αναφέρθηκαν στις ιδιαιτερότητες των χωρών στις οποίες εκλέγονται, τις τάσεις και τα ενδιαφέροντα για εισαγωγές ελληνικών προϊόντων αλλά και για επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς και στη δυναμική και τις δράσεις της ελληνικής επιχειρηματικής ομογένειας. 📌 Ο κος Γιαννόπουλος ενημέρωσε τα Μέλη της Αντιπροσωπείας για τις πρωτοβουλίες της Enterprise Greece για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη σύνδεση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας με τις αγορές του εξωτερικού, καθώς και για της υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες που προσφέρει σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. ✅ Η Enterprise Greece υποστηρίζει τις δράσεις της PADEE - WHIA διαχρονικά, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού σε τομείς αιχμής.

© 2021 Fiera Milano SpA - P.IVA 13194800150
Si è verificato un errore